هیئت داوران

هیئت داوران

1-دکتر حیدرعلی دهمرده ( دکترای ادبیات و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل )

2- دکتر اسحق رودباری ( پزشک عمومی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان زابل)

3- دکتر ابراهیم میر (شاعر و دکترای ادبیات و علوم انسانی )

4- جناب آقای رضا گل محمودی (شاعر و باز نشسته آموزش و پرورش )

5- خانم محبوبه کلبعلی ( شاعر و مسئول کانون پرورش فکری )

6- حسینعلی ستوده ( شاعر و مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی علوم پزشکی زابل)

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۶