۱۹:۳۴ - پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

اسامی برندگان اولین جشنواره ملی شعر سلامت

  1. زیبا صالحی فرد جونقانی  از اصفهان 

  2. سید مهدی طیار  از تهران

  3. نیره آتش پنجه  از زابل

  4. مسلم نجفوند دریکوندی  از اندیمشک

  5. ندا سهراب زاده  از نیشابور

  6. حسن اسحاقی مهماندوستی  از کرج

  7. رضا محمودی  از تهران